Afdrukken

IMG 2845"Natuurlijk" imkeren

De term "natuurlijk imkeren" wordt veel misbruikt. De vraag is of "imkeren" te verzoenen is met "natuurlijk", aangezien we steeds de natuur naar onze hand zetten om honing te kunnen oogsten.

Wel is het zo, dat Warré de natuurlijke levenswijze van bijen trachtte te benaderen met zijn kast. Het feit dat slechts 8 raten naast mekaar gebouwd worden, zonder de bijenafstand rondom sluit inderdaad dichter aan bij de natuurlijke levenswijze van de bijen.

Ook de bedrijfsmethode waarbij geen waswafels met voorgedrukte celgrootte ingevoerd worden, waarbij de bijen op eigen honing overwinteren en waar de imker niet constant de raten uittrekt voor inspectie doet natuurlijker aan.

Eenvoudiger imkeren

Het feit dat we geen raampjes nodig hebben, geen waswafels moeten insmelten, zelden voeding moeten geven maakt de zaken eenvoudiger. De honing oogst je ofwel als raathoning, of je verbrijzelt de raten en laat ze uitlekken (zie sectie over de honingoogst). Dit betekent dat je geen slinger nodig hebt. 

We kunnen eveneens niet wekelijks de raten checken, hetgeen minder kans geeft om de koningin te doden en de imker een geruster gevoel geeft. Vooral beginnende imkers maken zich vaak nodeloos zorgen op basis van wat ze geobserveerd hebben in kasten met raampjes.

Maar opgelet: de bijen willen nog altijd zwermen, er gebeuren moerwissels, er moet voldoende voedsel blijven voor de winter .... Je moet nog beter observeren van buitenaf, en tijdig ingrijpen om zwermen te beperken (zie daarvoor het onderdeel "bedrijfsmethode").

En de nadelen ?

Wanneer er alleen maar voordelen waren, zou iedereen intussen Warré-fanaat geworden zijn.

Hierna volgen mijn eigen bevindingen. Deze komen niet noodzakelijk overeen met wat je elders kan lezen.

De nadelen tegenover kasten met raampjes (Simplex in mijn geval):